11. srpnja 2016.

ČLANSTVO

Članovi GDCK  Đakovo mogu biti:

  • poslovno sposobni hrvatski državljani koji imaju stalno prebivalište na području Republike Hrvatske, a koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Đakovo i plaćati članarinu ( dalje u tekstu aktivni članovi);
  • dobrovoljni darovatelji krvi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu;
  • učenici, studenti, odnosno mladi građani do 26 godina starosti ( u nastavku teksta: mladi Hrvatskog Crvenog križa ) koji su spremni sudjelovati u radu svog društva Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu.

GDCK Đakovo ima i potporne ( pomažuće ) i počasne članove.

  • Potporni članovi GDCK Đakovo su hrvatski i strani državljani i pravne osobe koje se obvežu pomagati Crvenom križu u njegovom humanitarnom djelovanju ( kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).
  • Počasni članovi s područja djelovanja GDCK Đakovo su osobe iz javnog života koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju GDCK Đakovo.

Odbor GDCK Đakovo može predložiti Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa za osobe koje su svojim dobrotvornim radom i osobitim zalaganjem doprinijele općem razvoju Republike Hrvatske.

Članstvo u GDCK Đakovo je dobrovoljno neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi članovi dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut Hrvatskog Crvenog križa, Statut Gradskog društva Crvenog križa đakovo i temeljna načela Međunarodnog pokreta.

Odluka o visini članarine za članove Hrvatskog Crvenog križa.

 

PRISTUPNICE

A ) aktivni članovi Hrvatskog Crvenog križa

B ) mladi HCK pristupnica

Popuniti  pristupnicu možete u Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.