11. srpnja 2016.

DJELOVANJE U ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFAMA

Katastrofe i velike nesreće, bez obzira jesu li prirodne ili tehničke – tehnološke ili im je uzrok ratno djelovanje ili se radi o bilo kojem izvanrednom događaju koji zbog nekontroliranog razvoja može ugroziti živote ljudi, materijalna i kulturna dobra te okoliš, ne biraju niti mjesto niti vrijeme kada će nastupiti. Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog križa su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama,  s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama.

Kontinuiranim djelovanjem u smjeru pripreme svojih ljudskih i materijalnih resursa i potencijala  Hrvatski Crveni križ nastoji se što kvalitetnije pripremiti da zajedno s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, te svim drugim subjektima zaduženim za djelovanje u kriznim situacijama u slučaju potrebe brzo i djelotvorno odgovori na sve izazove s kojim bude suočen.

Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo svjesno svoje odgovornosti i uloge u takvim situacijama poduzelo je mjere priprema u skladu sa svojim financijskim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima vodeći pri tome računa o mogućim opasnostima i događajima koji se mogu dogoditi na području djelovanja.

Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo zastupljeno je i sudjeluje u radu Stožera zaštite i spašavanja Grada Đakova.

U skladu sa Strategijom 2010 i 2020 ( dokument Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca / IFRC / koji predstavlja preporuku nacionalnim društvima ) unutar Hrvatskog Crvenog križa djeluje Odjel za pripremu i odgovor na katastrofe čiji cilj je razvoj različitih službi za brzi i učinkoviti odgovor na katastrofe.