11. srpnja 2016.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

Nadzorni odbor je izabrala Skupština na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine, vodeći računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci.

Nadzorni odbor broji 3 člana.

Članovi Nadzornog odbora GDCK Đakovo za razdoblje 2016.-2020. godine su: predsjednica gođ. Branka Tomljanović, član gođ. Branka Barna dipl.soc.radni i član gos. Ivan Špoljar .

Članovi Nadzornog odbora GDCK Đakovo za razdoblje 2020.-2024. godine su: gos. Ivan Špoljar – predsjednik,prof. Mate Knežević i gođa.Marina Nikolić.