11. srpnja 2016.

ODBOR

Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine, koje rješava pitanja tijelom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine. Odbor Gradskog društva Crvenog križa Đakovo broji 7 članova koji su na konstituirajućoj sjednici Skupštine izabrani iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine.

Pored predsjednika prof. Josipa Renera koji je po funkciji predsjednik Skupštine i Odbora te dva potpredsjednika gođ. Terezije Jakobović i  dr Dejana Hila u Odbor GDCK Đakovo su izabrani: prof. Mate Knežević, prof. Nada Denić, gos. Marinko Kovač i  gos. Josip Barišić.

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine provodi:

  • odluke i preporuke Skupštine
  • razmatra i usvaja godišnje program rada stalnih i povremenih radnih tijela.
  • imenuje i opoziva ravnatelja GDCK Đakovo uz prethodnu suglasnost Hrvatskog Crvenog križa.
  • predlaže Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova.
  • donosi odluku o osnivanju i vođenju domova, odmarališta i drugih oblika socijalno-humanitarnih ustanova GDCK Đakovo.
  • donosi normativne akte o sistematizaciji, radnim odnosima i plaćama zaposlenih u stručnoj službi.
  • rješava i druga pitanja organizacije i rada

Na izborno konstituirajućoj sjednici23. saziva Skupštine GDCK Đakovo održane 21.12.2020.g. izabrani su iz redova Skupštine GDCK Đakovo na mandatno razdoblje od četiri godine 2020.g.-2024.g. članovi Odbora GDCK Đakovo.

Pored predsjednika prof. Josipa Renera koji je po funkciji predsjednik Skupštine i Odbora, te dva predsjednika/ce gođa. Branka Barna i dr. Dejan Hil u Odbor GDCK Đakovo su izabrani: prof.Nada Denić, dipl.pedagog Verica Kuharić Bučević, gos. Marinko Kovač i gosp. Josip Barišić.