11. srpnja 2016.

PROJEKTI

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo u partnerstvu sa dvanaest osnovnih škola s područja Đakova i Đakovštine , a u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Đakovo, provodi Projekt „ Pomoć djeci – obrok u školi „ od 07. rujna 2015.  godine do 30. lipnja 2016. godine  uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih u okviru Poziva za prijavu projekta usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Projektom je obuhvaćeno 381 dijete osnovno školske dobi koje imaju osiguran jedan besplatni obrok u školi tokom školske godine 2015/2016.

  • Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo partner je u projektu „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ na ublažavanju siromaštva i pružanju pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i /ili osnovne materijalne pomoć“ u sklopu FEAD projekta, a koji se provodi u 2017. godini.
  • Projektom je predviđena podjela prehrambenih paketa za cca 2200 osoba prema dobnim kategorijama ( djeca do 4 god, djeca od 5-14 god. te odrasli i djeca od 15 god.). Korisnici ovog programa prvenstveno su korisnici zajamčene minimalne naknade prema evidenciji Centra za socijalnu skrb. Pored navedenih osoba u prioritet će imati i osobe iznad 65 godina , jednoroditeljske obitelji i dr.
  • Projektom će biti podijeljeno 6500 paketa hrane i 2300 higijenskih paketa. Distribucija je planirana u tri ciklusa : za veljaču 2017. , ožujak-travanj 2017. i lipanj 2017.
  • Vrijednost  prehrambenog paketa : 1. Za odrasle – 98,01 kn
  1. Za dijete do 4. god. – 66,99 kn
  2. za dijete od 5-14 god. – 59,99 kn

–     Vrijednost paketa higijene:  1. Za odrasle – 79,73 kn

  1. Za dijete do 4. god. –  83,75 kn
  2. Za dijete od 5 do 14 god. -24,64 kn.
Skip to content