11. srpnja 2016.

PRVA POMOĆ

Prva pomoć kao tradicionalna djelatnost Crvenog križa, od posebno je značaja za cijelu zajednicu jer pravodobno i pravilno pružena prva pomoć smanjuje trajanje liječenja, sprječava i smanjuje invalidnost, a nerijetko i spašava život. Cilj obuke prve pomoći je pripremiti obične ljude, neprofesionalce da spremno pristupe ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi i da pravilno pruženom pomoći do dolaska stručne medicinske pomoći spase život i skrate vrijeme liječenja i oporavka.

Tečajevi se razlikuju po broju sati trajanja obuke i odabranim temama, ovisno o tome kojoj su populaciji namijenjeni. To omogućava svima građanima u Hrvatskoj da se u skladu sa svojim interesima i potrebama uključe u jedan od tečajeva.

Hrvatski Crveni križ izravno ili putem društava Crvenog križa sudjeluje u provedbi tečajeva prve pomoći na cjelovitom području.

Ne znate pružati prvu pomoć, a želite naučiti?

Želite obnoviti vaše dosadašnje znanje prve pomoći ?

Uključite se u skladu sa svojim interesima i potrebama na jedan od ponuđenih tečajeva prve pomoći!

Vježbanje praktičnih postupaka, kojima obiluje prva pomoć, uz stručnu pomoć predavača – instruktora, nezamjenjiv je način učenja prve pomoći.

Tečajevi za osposobljavanje građana u pružanju prve pomoći

  1. Osnovni tečaj za osposobljavanje građana u pružanju prve pomoći

Program ovog tečaja prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa dobio je 2001. godine licencu Europskog referalnog centra za prvu pomoć. Tečaj u trajanju od 14 sati namijenjen je svim građanima koji žele steći znanje prve pomoći.

  1. Tečaj za osposobljavanje kandidata za vozače u auto-školama

Tečaj se provodi kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ( NN 105/04 ), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi ( NN 67/08 ) , te ostalim važećim Pravilnicima u trajanju od najmanje 9 nastavnih sati.

  1. Tečaj za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu

Provodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu ( NN 71/14 ) i Pravilnikom ( NN 29/13 ).

  1. Obuka prve pomoći za djecu u osnovnim školama i za mladež u srednjim školama

Trenutno ne postoje standardizirani programi obuke prve pomoći za djecu i mladež ( GDCK Đakovo – koristi obuku pod nazivom „Mala škola prve pomoći“ ). Obuka se provodi na razne načine, a najčešće kao dio programa za mladež.

pp_natjecanje

  1. Tečaj prve pomoći za obnovu znanja

S vremenom se gubi dio stečenog znanja i vještina prve pomoći.

Obnova znanja nužna je za održavanje kvalitete znanja, koja omogućava spremno djelovanje u slučaju potrebe.

  1. Program prve pomoći za spasioce na vodi

Osposobljavanje iz prve pomoći sastavni je i obavezni dio osposobljavanja spasioca na vodi. Nakon tečaja u trajanju od 20 sati polaže se ispit koji se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela.

Položeni ispit iz prve pomoći je jedan od uvjeta za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za spasioca na vodi. Služba spašavanja.