11. srpnja 2016.

SLUŽBA TRAŽENJA

Služba traženja jedna je od osnovnih djelatnosti Crvenog križa, a kao javna ovlast povjerena mu je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.

Nadležna je za;

– prikupljanje, evidentiranje  i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba članovima obitelji, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu, i to o:

–  ratnim zarobljenicima

–  civilnim internircima

–  zaštićenim osobama uhićenim duže od dva tjedna

–  zaštićenim osobama na prinudnom boravku

–  ranjenim, bolesnim i umrlim pripadnicima oružanih snaga

–  nestalim osobama

–  djeci evakuiranoj u drugu zemlju te

–  djeci odvojenoj od roditelja zbog oružanog sukoba

–  razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba i drugih izvanrednih okolnosti,

–  povezivanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti,

– druge zadaće koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, a čije je izvršenje Republika Hrvatska povjerila Hrvatskom Crvenom križu.

 

Uz navedene zadaće, Služba traženja kao humanitarnu aktivnost obavlja i poslove traženja, prikupljanja, evidentiranja i obrade podataka i davanja obavijesti o žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, o evakuiranim osobama, izbjeglicama, tražiteljima azila i sličnim kategorijama, za koja traženja nisu nadležni drugi subjekti.

U svome radu Služba traženja surađuje s državnim tijelima i institucijama, osobito upravom, unutrašnjim poslovima, oružanim snagama, pravosuđem, te humanitarnim udrugama i drugim subjektima i pojedincima, koji su dužni u okviru svoga djelokruga rada pružiti pomoć Službi traženja davanjem informacija ili konkretnih podataka i time doprinijeti rješavanju pojedinih postupaka.

Na međunarodnom planu Služba traženja, putem Nacionalnog ureda Službe traženja, ostvaruje neposrednu suradnju s Međunarodnim odborom Crvenog križa, Centralnom agencijom za traženje, te Službama traženja nacionalnih društava i drugim međunarodnim organizacijama i tijelima.

 

Ured službe traženja Gradskog društva Crvenog križa Đakovo nalazi se u Domu Crvenog križa Đakovo, Kralja Tomislava 16 i za građane je otvoren radnim danom od 8 do 15 sati.