11. srpnja 2016.

STALNA RADNA TIJELA

Za obavljanje određenih poslova i zadaća Odbor Gradskog društva Crvenog križa đakovo osnovao je stalna radna tijela:

  1. Savjet za zdravstvene djelatnosti od tri (3) člana – voditelj dr Hil Dejan
  2. Savjet za socijalne aktivnosti i prihvat hum. pomoći od tri (3) člana – voditelj Branka Tomljanović
  3. Savjet za rad s mladima od tri (3) člana – voditelj Darko Banović
  4. Savjet za pripremu i djelovanje u katastrofama od tri (3) člana – voditelj Josip Rener
  5. Komisija za informiranje i suradnju od tri (3) člana – Josip Barišić
  6. Savjet – aktiv dobrovoljnih darovatelja krvi od deset (10) članova – Marinko Kovač
  7. Komisija za službu traženja i promicanje znanja o Ženevskim konvencijama, međunarodnom pravu i ljudskim pravima od tri (3) člana – Đuro Brataljenović

 

Zadaća savjeta i komisija utvrđena su člankom 37. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Đakovo.