3. lipnja 2020.

Vaš dar za pravu stvar

Hrvatski Crveni križ pokrenuo je projekt kojim je prikupio i krenuo u distribuciju osnovnog paketa hrane osobama koje su od proglašenja pandemije korona virusa 11.ožujka do 11.svibnja 2020. godine ostale bez posla zbog krize izazvane pandemijom u Hrvatskoj, a koje ne ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Gradsko društvo Crvenog križa započelo je sa podjelom osobnog paketa hrene „Vaš dar za pravu stvar“ sa 1.lipnjom 2020.g. te se planira svih 144 paketa distribuirati do 01.srpnja 2020.g. Paketi hrane podižu se u Gradskom društvu Crvenog križa Đakovo – Kralja Tomislava 16 u vremenu od 8,00-15,00 sati.