11. srpnja 2016.

VOLONTERI

Volontiranje u kriznim situacijama

Volonterstvo je prednost za društvo u cjelini i pojedinca volontera jer jača osjećaje povjerenja, solidarnosti i uzajamnosti među građanima te stvara mogućnosti za aktivno sudjelovanje.

Tijekom godina u svijetu je značajno porastao broj prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom, a taj trend će se , nažalost , vjerojatno nastaviti.

Velike tragedije koje se učestalo događaju u cijelome svijetu naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na krizne situacije, što je slučaj i u Republici Hrvatskoj.  Takve tragedije iziskuju potrebu reagiranja , ne samo nadležnih javnih institucija već i šire zajednice, gdje posebno dolazi do izražaja uloga volontera koji pomažu pogođenom stanovništvu. Volontiranje je vrijedan dio svake zajednice. Volonteri dolaze iz svih segmenata društva. U vrijeme kriznih situacija baš svatko ima potencijal doprinijeti svojom osobnom snagom  i znanjima.

?????????????

Socijalna i ekonomska vrijednost volontiranja u kriznim situacijama

Volonterstvo je „univerzalna ljudska pojava“ od važne društvene i ekonomske koristi za društvo. Znanstvenici procjenjuju ukupnu gospodarsku vrijednost svjetske volonterske radne snage na gotovo 1,4 trilijuna dolara, odnosno više od 2 posto globalnog bruto dohotka / BDP/. Mjerenje gospodarske vrijednosti volontiranja te poticanje vlada zemalja na donošenje strategija koje promiču volontiranje proširilo bi svijest o stvarnoj vrijednosti volontera.

Prema istraživanjima  ( UNISDR ), jedna kuna uložena u smanjenje rizika od katastrofa, što znači i u edukciju volontera, donosi uštedu od sedam kuna prilikom smanjenja štete u kriznoj situaciji. Ipak, socijalna vrijednost  volontiranja veća je čak i od ekonomske. Volonteri ulažu svoje vrijeme, vještine, znanja, talente i volu očekujući za uzvrat jako malo. Važno je prepoznati njihov doprinos te ih poticati, isticati vrijednost i njihovog doprinosa i odati priznanje za njihov rad. Pojedinačni volonteri, kao i organizirane skupine volontera, mogu ponuditi obilje vještina i resursa koji se mogu koristit prije, za vrijeme i nakon krizne situacije.

Volontiranje u Hrvatskom Crvenom križu

Ukoliko želite postati volonter Hrvatskog Crvenog križa javite se u društvo Crvenog križa prema mjestu Vašeg stanovanja. Temeljem Vaših znanja i iskustava postoje mogućnosti  da Vas se uputi na različite edukacije na regionalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou. Nakon toga postoji mogućnost sudjelovanja u različitim akcijama pomoći u Hrvatskoj ili svijetu.

?????????????

Promjena veličine fonta
Kontrast