6. travnja 2021.

Boravak operativnih timova GDCK Đakovo u Petrinji

Boravak operativnih timova GDCK Đakovo u Petrinji

Članovi opetarivnih timova GDCK Đakova boravili su u dva navrata u Petrinji kao sastavni dijelovi operativnih timova HCK radeći na distribuciji humanitarne pomoći, pakiranju i dostavi obroka za postradalo stanovništvo i medicinskom prevozu stanovništva do zdravstvenih ustanova. Prvi boravak operativnog tima GDCK Đakovo / S.Lipar, I. Šerbedžić, K. Šušak i M. Kovačević /bio je u siječnju 2021. godine u trajanju od 5 dana ( 19.01. – 24.01.2021.) , a drugi boravak operativnog tima bio je u ožujku 2021. g. ( 15.03.-20.03.2021.)  kada su tim GDCK Đakovo činili S.Lipar, R.Francem i I.Šerbedžić.

Timove su uz jednog profesionalnog djelatnika (kuhara) činili volonteri GDCK Đakovo koji su ukupno imali  600 sati volonterskog rada.