11. srpnja 2016.

RAVNATELJ

Ravnatelj GDCK Đakovo predstavlja i zastupa društvo, potpisuje u ime društva, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa.

Nakon provedenog natječaja imenuje ga Odbor Gradskog društva Crvenog križa Đakovo uz prethodnu dobivenu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa. Ravnatelj obnaša funkciju profesionalno u mandatnom razdoblju od četiri godine, a protekom mandata podliježe reimenovanju.

U Gradskom društvu Crvenog križa Đakovo poslove ravnatelja obnaša Đuro Brataljenović, dipl. politolog.