11. srpnja 2016.

HUMANITARNA POMOĆ

GDCK Đakovo sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći / NN 102/2015 / pruža humanitarnu pomoć na području Đakova i pripadajućih 9  općina.

Pomoć se pruža:

– socijalno-ugroženim osobama prema posebnim propisima;

– žrtvama prirodnih i drugih katastrofa ;

– osobama čiji prihod ne prelazi razinu nacionalnog praga siromaštva;

– iznimno i u hitnim slučajevima korisnicima koji se nađu u teškoj materijalnoj situaciji, a koji ne ostvaruju ili su u očekivanju rješenja u nadležnim institucijama.

008

Humanitarna djelatnost usmjerena je na prikupljanje materijalnih i financijskih dobara namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama s ciljem podmirivanja osnovnih životnih potreba, pri čemu se misli na poboljšanje kvalitete života, zdravlja, smještaja stanovanja, prehrane , uvjeta školovanja i drugu pomoć koja se po svojoj naravi može smatrati humanitarnom.

U prijemu i raspodjeli humanitarne pomoći djelatnicima GDCK Đakovo pomažu članovi odbora mjesnih i općinskih društava, volonteri koji provode akcije podjele pomoći korisnicima.

Hrvatski Crveni križ pokreće, organizira i provodi redovne i izvanredne akcije solidarnosti kojim se prikuplja pomoć osobama u potrebi, kao i žrtvama katastrofa i izvanrednih situacija.

Jedna od najvećih akcija koju Hrvatski Crveni križ provodi od 1973. godine je sabirna akcija „Solidarnost na djelu“. Tradicionalno je u listopadu provode sva društva Hrvatskog Crvenog križa, pa tako i Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo. U akciji se prikupljaju odjeća, obuća, hrana, novac i druga materijalna dobra koja se potom dijele osobama u potrebi na svome području, a prema mogućnostima solidarno se pomaže i drugim društvima Crvenog križa.

100_1938