11. srpnja 2016.

SKUPŠTINA

Skupština GDCK Đakovo je najviše tijelo upravljanja i  odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika.

Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Đakovo čine predstavnici mjesnih i općinskih društava Crvenog križa, aktiva DDK, Kluba mladeži, aktiva voditelja mladih Crvenog križa te delegirani predstavnici potpornih članova : Centra za socijalnu skrb, Đakovačko-srijemske nadbiskupije i Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo.

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Skupština Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Đakovo broji 23 člana.

Izborna konstituirajuća sjednica Skupštine GDCK Đakovo održana je 20.12.2016. godine.

Za predsjednika GDCK Đakovo na mandatno razdoblje 2016. – 2020. godine izabran je prof. Josip Rener, a za potpredsjednike – Terezija Jakobović i dr Dejan Hil.

Izborna konstituirajuća sjednica 23.saziva Skupštine GDCK Đakovo održana je 21.12.2020. godine.

Za predsjednika GDCK Đakovo na mandatno razdoblje 2020. – 2024. godine izabran je prof. Josip Rener, a za potpredsjednike/ce – gođa.Branka Barna i dr Dejan Hil.