11. srpnja 2016.

KONTAKT

Kontakti

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ĐAKOVO

Adresa

  • Kralja Tomislava 16
  • 31400 Đakovo

Ravnatelj

  • Đuro Brataljenović

Predsjednik

  • Josip Rener

Telefon

  • 031/ 813 – 252
  • 031/ 813 – 697

Fax

  • 031/ 810 – 716
  • 031/ 813 – 252

E – mail

Web: