11. srpnja 2016.

OSTVARIVANJE PRAVA

Ostvarivanje prava na pomoć u kući putem Centra za socijalnu skrb

Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi ( N.N. 157/2013), Centar za socijalnu skrb pomoć u kući može odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potreban pomoć u kući:

  • Koja nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca
  • Koja nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
  • Koja nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
  • Ako je na području njezinog prebivališta moguće osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom
  • Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice iz članka 27. Stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi, korisniku koji ispunjava uvjete iz stavka 4. Predstavaka 1., 2., 3. I 4. Članka 80. priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoć u kući. Centar za socijalnu skrb Đakovo utvrđuje vrstu, opseg i trajanje usluge, a troškove podmiruje nadležno Ministarstvo
Promjena veličine fonta
Kontrast