11. srpnja 2016.

POMOĆ U PREHRANI

U okviru usluge pomoći u kući Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo pruža uslugu pomoći u prehrani koja uključuje dostavu obroka u kuću korisnika. Pomoć u prehrani pruža se korisnicima socijalne skrbi kojima je pravo na pomoć u prehrani utvrđeno rješenjem centra za socijalnu skrb. Odlukom Grada Đakova temeljem Odluke o provedbi socijalnog programa Grada Đakova te građanima koji uslugu plaćaju sami temeljem rješenja Gradskog društva Crvenog križa Đakovo, a pripadaju u kategoriju starijih, nemoćnih ili invalidnih osoba koje nisu u mogućnosti samostalno si pripremiti obrok.

Prema Zakonu o socijalno skrbi / N.N. 157/2013 /, Centar za socijalnu skrb  – pomoć u prehrani može odobriti osobi kojoj je taj oblik pomoći potreban, a obuhvaća organiziranje prehrane s dostavom obroka. Građani koji pravo na pomoć u prehrani ne mogu ostvariti na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, mogu s Crvenim križem Đakovo sklopiti ugovor o pružanju usluga prehrane s dostavom obroka u kuću.

Ugovorom – rješenjem se utvrđuje broj obroka, cijena i način plaćanja.

Cijena ručka iznosi 15,00 kuna.

Promjena veličine fonta
Kontrast